Vážení,

 navazuji na poslední e-mail ohledně pravidel pro konání sportovních akcí. Bohužel nám do dnešního dne žádné bližší informace nepřišly, resp. nám ani po několika urgencích a snahách nikdo bližší výklad neposkytnul.

Z usnesení Vlády č. 1262 můžeme vyčíst, že „pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena režimová opatření”. Abychom postavili najisto další z témat, můžeme nyní našim klubům potvrdit, že:

  1. šatny, sprchy a toalety užívat lze,

  2. v případě použití vnitřních prostor je nutné dbát co nejvyšší možné ochrany všech, tj. např. nemíchat skupiny, střídat skupiny, jednoduše se chovat co možná nejodpovědněji.

 Ačkoliv počasí nepřeje, přeji všem, ať se daří!

 JUDr. Jan Pauly

generální sekretář FAČR