Vážení sportovní přátelé,

 z označení zprávy ke konci kalendářního roku 2020 (GS_51) je patrné, že v této protiepidemické neutěšené době je zapotřebí pracovat více, než kdy jindy. Byl to rok plný zvratů, rok ve kterém náš milovaný sport utržil nejednu ránu. I přesto si troufám tvrdit, že si v bojích s nastalou situací, které svádíte vy a vaši kolegové dobrovolnicky, ve svém volném čase, každý den, vedete více než statečně, osobně před vámi smekám. A to vše jen z lásky k našemu sportu. Špatnou zprávou je, že zdaleka nemáme vyhráno, čekají nás měsíce nejistoty a tvrdé práce. Tou dobrou, která hravě strčí všechny pochyby do kapsy, je pak to, že dokud fotbal budou bránit lidé, jako vy, nemá se náš sport čeho bát.

 Přikládám pravidelnou zprávu pro Vaši obecnou informovanost.

 1) VH OFS a KFS – Situace zatím nevypadá dobře; rychle směřujeme do stupně č. 5, ve kterém je zasedání VH naprosto vyloučeno; v této souvislosti platí, že vás budeme od konce letošního roku informovat prakticky v denním režimu; v souvislosti s tím bych na vás chtěl zdvořile apelovat – dbejte nařízení Vlády i v rámci schůzek konaných před VH; byl jsem informován, že některé skupiny v touze po spravedlnosti (a pod tíhou své odpovědnosti k očistě českého fotbalu) podlehly dobrým úmyslům, a sešly se tento víkend v rozporu s nařízením Vlády; v tomto případě musela dokonce zasáhnout Policie a nelegální setkání okamžitě ukončit. To jistě není správná cesta.

 2) Přestupní řád - novelizace Přestupního řádu FAČR (v příloze v revizích) upravuje období pro přestupy a hostování profesionálních hráčů dle ustanovení § 3 odst. 5 písm. b) Přestupního řádu FAČR, které je standardně stanoveno od 26. 1. do 22. 2., a to tak, že v roce 2021 počne běžet dnem 12. 1. 2021 a skončí 8. 2. 2021. K této změně bylo přistoupeno s ohledem na skutečnost, že Ligové grémium schválilo změnu termínové listiny 1. ligy s tím, že jarní část soutěžního ročníku 2020/2021 počne běžet dne 15. 1. 2021, tj. před standardně stanoveným začátkem období pro přestupy profesionálních hráčů dle ustanovení § 3 odst. 5 písm. b) Přestupního řádu FAČR.

3) Disciplinární řád - změna reaguje na Oběžník FIFA č. 1724 informující o aktualizovaných FIFA Anti-dopingových předpisech, které mají nově přednost před dalšími předpisy upravující anti-doping (především Směrnice Antidopingového výboru ČR). § 120 odst. 7 – Pro posouzení disciplinárního přečinu dopingu podle § 52 tohoto řádu, jakož i řízení o něm, se použije Směrnice; stanoví-li Antidopingové předpisy FIFA něco jiného než Směrnice, použijí se Antidopingové předpisy FIFA. V případě, že Antidopingové předpisy FIFA nebo Směrnice nestanoví něco jiného, použije se tento řád.

4) Dovoluji si vás informovat, že platnost certifikace UT3G byla s ohledem na aktuální situaci prodloužena do 30. 4. 2021.

 5) VV FAČR vyhodnotil jako přínosné ještě jednou blíže informovat o provedené pasportizaci hřišť – dokument k orientaci v rámci pasportizace hřišť zasílám v příloze, interaktivní mapu naleznete zde.

 6) UEFA uznává význam ochrany základních práv hráčů, jakož i dalších osob s nimi spojených, a to i pokud jde o jejich osobní údaje. UEFA vydala přiložené oznámení o ochraně soukromí hráčů. Tento dokument informuje hráče a všechny osoby s nimi spojené, jakým způsobem UEFA nakládá s jejich osobními údaji. Obsahuje podrobnosti o typech informací, které shromažďuje, o způsobu jejich zpracování, o třetích stranách, kterým mohou být předány, o tom, jak dlouho jsou údaje uchovávány a jaká jsou práva osob s nimi spojených v tomto ohledu. Tento dokument je také dostupný na  www.uefa.com/playerprivacynotice/či na www.fotbal.czv sekci GDPR.

 Přeji vám a vašim rodinám jen to nejlepší do dalšího roku. Požehnané svátky vám všem.

 Jan Pauly - generální sekretář FAČR