5 DŮVODŮ, PROČ SE NECHAT OČKOVAT PROTI COVID-19

Po prioritních skupinách bude příležitost pro očkování všech, včetně sportovců. ČUS k tomu oslovila sportovní lékaře z Centra zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace a špičkové odborníky z České vakcinologické společnosti. Odpovědi mohou všem pomoci v rozhodnutí, zda se nechat očkovat.

1. SVOBODA POHYBU

Očkování sníží riziko nákazy Covid-19. Zejména u kolektivního sportu nebo společné tréninkové přípravy se odstraňuje nebo minimalizuje riziko rozvoje nákazy v celém týmu, vyřazení ze soutěže nebo odkladů utkání. V následujícím období – a s narůstajícím počtem očkovaných – lze očekávat vznik dokumentu, který očkování dosvědčí. Takzvaný „Covid-19 Immunity Pass“ bude svému majiteli přinejmenším umožňovat volnější pohyb bez vyžadování testů.

2. ZDRAVÍ A KARIÉRA

Stovky až tisíce odborných sdělení na téma Covid-19 a sport průkazně dokládají možná rizika včetně nezvratného poškození některých orgánů a konce sportovní kariéry. Sportovci a členové týmů se setkávají s ostatními kolegy ze zemí s jiným profilem endemických onemocnění a také jinými kmeny nového koronaviru. O to vyšší je naléhavost očkování! I mírné příznaky Covid-19 a pozitivní PCR test jsou ze sportovního hlediska daleko větším problémem nebo rizikem než mírná omezení tréninku, která jsou vynucená vakcinací.

3. DLOUHODOBÁ OCHRANA

Vakcíny používané v České republice mají vysokou efektivitu – přes 90 % – a měly by poskytnout ochranu minimálně v řádu vyšších jednotek měsíců. Není podstatné, jakým typem vakcíny se nechá člověk očkovat. Důležité je nechat se očkovat co nejdříve, jakmile to bude možné! Druhá dávka (přeočkování) však musí proběhnout stejným typem vakcíny. Drobné časové prodlevy a odložení přeočkování v řádu dnů až týdnů nehrají výraznou roli.

4. DLOUHODOBÁ VÝKONOST

Z dosud prováděných očkovacích akcí nejsou popisovány žádné statisticky významné dlouhodobé negativní dopady na výkonnost. Proto nelze očekávat jakékoli negativní ovlivnění sportovní výkonnosti ani u očkování. Krátkodobě, v prvních dnech po očkování, lze očekávat mírné negativní ovlivnění výkonnosti, a to i v souvislosti s možným přechodným výskytem vedlejších účinků. Na základě informací, které jsou k dispozici, by se sportovci mohli rychle vrátit k plnému tréninku. Doporučení a apel pro všechny sportovce zní: Nechte se očkovat!

5. VAKCÍNA UŽ JE NA DOSAH

Zatím se očkují nejvíce ohrožené skupiny obyvatelstva. Priority jsou v průběhu vakcinace zatím jiné než sport. Po rizikových a prioritních skupinách bude příležitost pro očkování sportovních reprezentantů a postupně všech zájemců z řad občanů, včetně sportovců. Na tom, aby se na státní sportovní reprezentaci nezapomnělo, pracují střešní sportovní organizace, Národní sportovní agentura a specializovaná zdravotnická pracoviště a společnosti.

 

Poznámka:

Na stránkách ČUS nebo PTU Praha se můžete seznámit s odpověďmi lékařů na otázky sportovců k očkování proti nemoci COVID-19