Pozvánka

na

členskou schůzi

FK Meteor Praha VIII, z.s.

IČ: 49626183

U Meteoru 29/3, Libeň, 180 00 Praha 8

Termín konání: 30. dubna 2024 od 17.00 hod.

Místo konání: klubovna FK Meteor Praha VIII (tribuna) pod adresou U Meteoru 29/3, Praha 8

 

Program společné členské schůze – valné hromady:

 1. Zahájení – volba orgánů členské schůze (předsedajícího, zapisovatele a dvou ověřovatelů)
 2. schválení programu
 3. změna stanov spolku
 4. odvolání předsedy a členů výboru spolku
 5. volba členů výboru spolku, a to:
 • předsedy výboru
 • místopředsedy výboru
 • tří řadových členů výboru
 1. odvolání a volba členů kontrolní komise
 2. návrh usnesení a jeho schválení
 3. závěr

 

Podstatou navrhovaných změn stanov je určení nového statutárního orgánu, kterým namísto dosavadního jednočlenného (individuálního) orgánu v podobě předsedy bude nově kolektivní orgán, a to výbor spolku složený z pěti členů, a současně i změna způsobu jednání za spolek, kdy nově by měli společně jednat dva členové výboru, z nichž vždy alespoň jeden by měl být postavení předsedy výboru nebo místopředsedy výboru.

Úplné znění návrhu stanov je všem členům spolku dostupné v sídle spolku u člena výboru spolku, pana Pavla Stehlíka.

 

V Praze dne 28. března 2024

 

za výbor spolku FK Meteor Praha VIII, z.s.

 

Pavel Stehlík, člen

Vít Bednařík, člen

Jan Fíček, člen

František Kopač, člen