Sportovní kroužky

Náš klub spolupracuje se ZŠ a MŠ Na Balabence, ZŠ a MŠ Na Slovance a Meridian International School, kde provozujeme sportovní kroužky se zaměřením na fotbal.

Nejmenší fotbalové adepty připravujeme na první fotbalové krůčky, kde se zaměřujeme hlavně na všeobecný tělesný vývoj dětí, rozvoj koordinačních (s míčem, bez míče), rychlostních (reakční, akcelerační, lokomoční) a silových schopností (cviky ze zdravotní tělesnou výchovou a účelové gymnastiky s vahou vlastního těla) a především na technické zvládnutí herních činností jednotlivce. Organizačně se pojímá tréninková jednotka jak hromadně, tak skupinově, případně i individuálně.

Od nového školního roku plánujeme nabídku rozšířit o míčové kroužky na úrovni mateřských škol.

Bližší informace získáte u šéftrenéra mládeže Františka Schmidtmayera, tel. 737 203 171, email: fra.sch@seznam.cz