Miloslav Volf – předseda FK – 603 841 122

Pavel Stehlík – místopř. a sekretář FK – 731 124 262

Lukáš Zelenka – sportovní ředitel mládeže – 603 308 659

František Schmidtmayer – vedoucí trenér SpSM – 737 203 171