Miloslav Volf – předseda FK – 603 841 122

Pavel Stehlík – místopř. a sekretář FK – 731 124 262

Josef Pleticha – sportovní ředitel mládeže – 722 940 886

František Kopač – vedoucí trenér SCM – 603 155 141

František Schmidtmayer – vedoucí trenér SpSM – 737 203 171