Miloslav Volf – předseda FK – 603 841 122

Pavel Stehlík – místopředseda a sekretář FK – 731 124 262

František Schmidtmayer – vedoucí trenér SpSM – 737 203 171