FK Meteor Praha VIII, z.s. v měsíci červenci 2017 obdržel od MŠMT v rámci neinvestičního „Programu VIII“ na organizaci sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách       částku 500 000,- Kč. Tato částka bude použita především na trenérské a materiální zabezpečení mládežnických mužstev klubu.

Za tuto finanční injekci MŠMT děkujeme.