FK Meteor Praha VIII, z.s. každoročně dostává od institucí jako jsou MŠMT, MHMP, MČ Praha 8, NSA, FAČR, PFS v rámci neinvestičních programů finanční podporu především na sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 5 do 23 let, pořádané turnaje u příležitosti státních svátků a výročí, sportovní soustředění, provoz vlastních sportovních zařízení, trenéry a dopravu k soutěžním zápasům v rámci celé ČR.

Za tuto pomoc, bez které bychom činnost klubu jen stěží udržovali, všem dárcům děkujeme a věříme, že nám budou i nadále v rámci svých možností pomáhat.

Poskytnuté finanční dary od r. 2018:

 - MŠMT – v r. 2018: 695 938,- Kč, v r. 2019: 1 320 100,- Kč, v r. 2020: 1 233 100,- Kč.

 - MHMP – v r. 2018: 810 000,- Kč, v r. 2019: 570 000,- Kč, v r. 2020: 650 000,- Kč,                     v r. 2021: 470 000,-Kč, v r. 2022: 920 000,- Kč, v r. 2023: 1 052 000,- Kč.

 - MČ P8 – v r. 2018: 661 000,- Kč, v r. 2019: 550 000,- Kč, v r. 2020: 478 000,- Kč,                      v r. 2021: 550 000,- Kč, v. r. 2022: 1 000 000,- Kč, v r. 2023: 1 000 000,- Kč.

 - FAČR – v r. 2018: 669 178,- Kč, v r. 2019: 561 276,- Kč, v r. 2020: 546 000,- Kč,                       v r. 2021: 516 000,- Kč, v r. 2022: 516 000,- Kč, v r. 2023: 550 000,- Kč.

 - PFS – v r. 2018: 2 246 130,- Kč, v r. 2019: 1 955 423,- Kč, v r. 2020: 2 189 259,- Kč,                  v r. 2021: 1 496 765,- Kč, v r. 2022: 1 083 625,- Kč, v r. 2023: 1 752 319,- Kč.

 - ČEPS – v r. 2018: 200 000,- Kč, v r. 2019: 100 000,- Kč,

 - NSA – v r. 2021: 2 184 264,- Kč, v r. 2022: 2 064 330,- Kč, v r. 2023: 1 130 976,- Kč.