Zadní řada zleva: Chalupecký Marek, Ficek Vladislav, Šulek Patrik, Valenta Sebastian, Makailov Parpybai, Vykydal Robert, Belkhir Akrima, Sova Štěpán, Dovhaniuk Viktor,  Přední řada zleva: Jiřík František, Stupka Martin, Pacovský Robert – masér, Seidel Petr – trenér, Bednařík Vít – vedoucí mužstva, Jakoubek Šimon, Kohlíček Karel.

Realizační tým pro podzim 2023:

Trenér: Seidel Petr

asist. tr. Davídek David

ved. mužstva: Bednařík Vít

masér: Pacovský Robert