Výbor FK:

předseda FK – Ondřej Lněnička – 603 483 027

místopředseda FK – Jan Fíček – 603 471 734

místopředseda FK – Vít Bednařík – 602 847 574

člen výboru FK – Milan Bušek – 603 246 750

člen výboru FK – Jan Sůra – 731 151 917

 

Kontrolní komise FK:

předseda KK – Michaela Hamalová

člen KK – Pavel Žáček

člen KK – Michal Toma