Sportovní centra mládeže

V rámci Sportovních center mládeže (SCM) spolupracujeme s OA Hovorčovická s cílem umožnit našim i dalším hráčům skloubit studium s fotbalem. Žákům je umožněn individuální přístup ke studiu a rozvrh je koncipován tak, aby se bez problémů mohli v odpoledních hodinách mohli účastnit tréninků ve svém mateřském klubu. Do sportovních tříd mohou být zařazeni i hráči jiných klubů, pokud splní prospěchové podmínky školy.

Obchodní akademie Hovorčovická

U Vinohradských hřbitovů 3, P – 9, 190 00

e-mail: skola@oahovorcovicka.cz

www.oahovorcovicka.cz