Pozvánka

na Valnou hromadu Fotbalového klubu Meteor Praha VIII

termín: úterý 31. 5. 2016 od 16.30 hod
místo: v klubovně FK Meteor Praha VIII(tribuna) U Meteoru 3, 180 00 Praha 8

Program:

 • zahájení
 • volba volební, mandátové a návrhové komise
 • schválení programu
 • zpráva o činnosti výboru za uplynulé období
 • zpráva o hospodaření
 • zpráva revizní komise
 • diskuse
 • zpráva mandátové komise
 • volba předsedy FK
 • volba členů výboru a kontrolní komise FK
 • zpráva volební komise
 • návrh na změnu názvu a stanov FK
 • zpráva návrhové komise
 • návrh usnesení
 • schválení usnesení
 • závěr

V Praze dne 9. 5. 2016

ing. Miloslav Volf

předseda FK v.r.