Pozvánka

na Valnou hromadu(shromáždění delegátů) FK Meteor Praha VIII, z.s.

termín: čtvrtek 25. 6. 2020 od 17.00 hod

místo: salonek restaurace FK Meteor Praha VIII U Meteoru 3, 180 00 Praha 8

 

Program:

- zahájení

- volba návrhové komise(pracovní předsednictvo)

- volba volební a mandátové komise

- schválení programu

- zpráva o činnosti výboru za uplynulé období

- zpráva o hospodaření

- zpráva kontrolní komise

- personální otázky(dovolba do KK)

- zpráva volební komise o výsledku voleb do KK

- návrh organizačních změn

- diskuse

- zpráva návrhové komise

- návrh usnesení a jeho schválení

- závěr

 

V Praze dne 2. 6. 2020

ing. Miloslav Volf

předseda FK v.r.