Pozvánka

na Valnou hromadu Fotbalového klubu Meteor Praha VIII

termín: čtvrtek 20. 6. 2019 od 16.30 hod

místo: v klubovně FK Meteor Praha VIII(tribuna) U Meteoru 3, 180 00 Praha 8

Program:

- zahájení

- volba návrhové a mandátové komise

- schválení programu

- zpráva o činnosti výboru za rok 2018

- zpráva o hospodaření za rok 2018

- zpráva kontrolní komise

- diskuse

- zpráva návrhové a mandátové komise

- návrh usnesení a jeho schválení

- závěr

 

V Praze dne 4. 6. 2019

ing. Miloslav Volf

předseda FK v.r.