Od 25. 5. 2020 je povoleno následující:

 - Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob.

- Vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry. Odpovídají trenéři.

- Sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

- Na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou. Odpovídá správce objektu.

- V případě záchodů je nutné zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce. Odpovídají správce objektu a trenéři.

- Po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek. Odpovídají správce objektu a trenéři.

- Využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek:

a) zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách a sprchách. K tomu použít vždy 2 šatny/mužstvo. Odpovídají trenéři.

b) sprchy – zajištění co největších možných odstupů v daných podmínkách. V případě ukotvených předělů je zajištěna dostatečná ochrana, v případě otevřených sprch je nutné dodržet odstup. Odpovídají trenéři.

- zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně. Odpovídá správce objektu.

- průběžně dekontaminovat místa, kudy hráči prochází – pravidelný úklid a dezinfekce. Odpovídá správce objektu.

- instruovat hráče, aby omezili čas strávený v šatně a sprchách na nezbytné minimum. Odpovídají správce objektu a trenéři.

 - pravidelně větrat. Odpovídá správce objektu.

(zdroj Ministerstvo zdravotnictví ČR)